Sinds vorig jaar is in het social skills programma afgesproken ouders meer te betrekken bij de dagelijkse ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen, zowel in het centrum als thuis.

Het leek erop dat sommige ouders het hele programma zagen als een dagopvang. Één waar ze hun kinderen brachten zonder zich zoveel zorgen te maken over de activiteiten van hun kinderen. Na zes maanden kregen ze dan een rapport van de leraren, en dat was de betrokkenheid van hen.

Om de ouders meer betrokken te laten zijn, moet elke ouder elke vrijdag voor het ophalen een een-op-een-ontmoeting hebben met de leraren. Tijdens zo'n gesprekje worden ze geïnformeerd over de voortgang van het kind en daarbij instructies voor weekendactiviteiten. Iedere maandag, bij het brengen van het kind naar het Sibusiso Centrum, wordt elke ouder gevraagd aan de leerkrachten te rapporteren over de weekendactiviteiten. Ook wordt dan gekeken of er nieuwe waarnemingen zijn over het gedrag van het kind. Dit zorgt voor continuïteit van het programma in beide omgevingen en is de kans op vooruitgang van het kind groter.

Deze wekelijkse gesprekjes worden aangevuld met 2-maandelijkse bijeenkomsten waar leerkrachten, ouders en andere verzorgers uitgebreid de voortgang van elk kind bespreken; als groep en individueel. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook verschillende soorten handicaps besproken; oorzaken, preventie, behandeling, om de ouders verder te betrekken bij het programma. Deze bijeenkomsten werken ook als ondersteuning voor deze ouders. Het is een platform waarbij ze vrijelijk de kwesties over hun kinderen kunnen delen. Daarnaast heeft het een belangrijke sociale functie door elkaar aan te moedigen en te adviseren.

De eerste bijeenkomst van 2020 vond plaats op 7 februari. Van de totaal 21 kinderen in het 6 maanden Social Skill programma, waren er van 18 kinderen ouders aanwezig. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door docenten sociale vaardigheden, assistent-therapeuten en maatschappelijk werkers, in samenwerking met de project coördinator. De maatschappelijk werkers bespraken het onderwerp Acceptatie. Ouders werden aangespoord en geadviseerd over te nemen stappen om acceptatie van een handicap te verbeteren. Ook werd gekeken hoe verwachtingen over de ontwikkeling van hun kind te managen. Therapeuten hebben ouders getraind hoe bijvoorbeeld kwijlen bij kinderen te verminderen/stoppen. Leerkrachten gaven korte verslagen over elk kind en wat ze van de ouders verwachtten. Ouders kregen de kans hun evaluaties en ervaringen te geven over de voortgang van hun kinderen. De vergadering werd vervolgens afgesloten door de project coördinator, die de ouders herinnerde aan het belang van het programma en hun verantwoordelijkheden jegens hun kinderen. Het werd ouders nog op het hart gedrukt effectief samenwerken met leerkrachten en alle andere dienstverleners bij Sibusiso om de beste resultaten voor hun kind te bereiken.