Foto:  (Calvin en Tobias) : bijschrift: Tobias is gelukkig weer in goede gezondheid

De 26-jarige Calvin Moshi is hoofdfysiotherapeut bij Sibusiso. Hij heeft de leiding over de therapieafdeling en hij leidt het beoordelingsteam dat bestaat uit maatschappelijk werkers, leerkrachten, assistent-therapeuten en de ouders/verzorgers van het kind. Samen beoordeelt het team het kind om met alle informatie een adequaat behandelplan op te stellen voor het kind.

Regelmatig begeleiden Calvin en zijn collega Ashura, de ergotherapeut van het centrum, 15 tot 20 poliklinische cliënten die een of twee keer per maand voor hun therapie naar het behandelcentrum komen. Twintig andere patiënten worden via de telefoon geholpen. De therapeuten begeleiden ook enkele van de 40 kinderen die intern in het centrum verblijven.

Op de foto werkt Calvin samen met de 2-jarige Tobias. Tobias kwam vorig jaar naar het centrum. Na beoordeling bleek Tobias vertraagd in de ontwikkeling en sterk ondervoed. Na drie maanden begeleiding en een gebalanceerd voedingsprogramma, is Tobias nu een gelukkig kind dat zich weer goed ontwikkelt en in goede gezondheid verkeert. Ook voor moeder Jessica is dit een hele opluchting want zij kreeg geen steun van haar man en die het gezin in de steek had gelaten uit schaamte voor de handicap van Tobias. ‘De ouders van Tobias werken nu met veel plezier samen aan de ontwikkeling van hun kind; grotendeels dankzij de therapie, de voorlichting en de begeleiding via telefoontjes’, meldt Calvin.

Wat Calvin enthousiast houdt in zijn werk en hem steeds weer motiveert, zijn de kleine dingen die hij doet om extra stapjes te zetten voor de kinderen. Een kind als Tobias zou zonder hulp waarschijnlijk in een gebroken gezin zijn opgegroeid, en misschien gestigmatiseerd. Het werkterrein van Calvin beperkt zich niet alleen tot het kind, maar hij betrekt het hele gezin bij de activiteiten. In zijn vakgebied is dat geen eenvoudige zaak. Het is belangrijk om de juiste diagnose te kunnen stellen. Een situatie van ondervoeding kan gemakkelijk worden gezien als een handicap. Het is daarom belangrijk om nauw samen te werken met iedereen in het leven van het kind, ook met de leerkrachten als het kind naar school gaat.