In deze coronaperiode, waardoor ook Sibusiso in Tanzania getroffen is, zijn er allerlei extra activiteiten nodig om het centrum, vaak in aangepaste vorm, te kunnen voortzetten en daarmee de kinderen en hun families te kunnen blijven helpen. Dat lukt mede door de extra inzet van het lokale management en alle medewerkers gelukkig goed.

De contacten tussen de manager Sander Hammer en de lokale manager Ndombella Sikwattah als ook andere contactpersonen in Arusha zijn vanaf april 2020 alleen mogelijk geweest middels de telefoon, WhatsApp en video bellen. Dat valt natuurlijk niet mee.

Inmiddels hebben we gelukkig het centrum in oktober en november weer kunnen bezoeken.  

We waren bijzonder onder de indruk te zien hoe het programma in z’n geheel is voortgezet en zich verder heeft ontwikkeld, complimenten hiervoor!

Door het Sibusisopersoneel wordt veel aandacht besteed aan de coronamaatregelen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Gelukkig is ook in Tanzania een begin gemaakt met vaccineren.

Dat Sibusiso de kinderen en hun families niet in de steek laat in deze periode maar….. stoer doorgaan, wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt verdere informatie over de financiële gang van zaken, het jaarverslag en het 5 jarenplan op deze website vinden.

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat in deze coronatijd de bereidheid om Sibusiso financieel te ondersteunen hier en daar afneemt. We zijn daarom juist nu extra blij en vereerd met iedere donatie, groot of klein. Het motiveert ons om door te gaan, juist door te voelen en te merken dat Sibusiso, ook door jullie, niet in de steek wordt gelaten.

Graag wil ik iedereen hiervoor hartelijk danken, zeker ook namens de kinderen en hun ouders en namens alle bestuursleden. Wij zullen samen met het management ervoor zorgdragen dat de door jullie beschikbaar gestelde middelen op een optimale manier worden ingezet om zo Sibusiso te kunnen voortzetten en verder te kunnen uitbouwen.

Wij hebben plannen om in het najaar van 2022 een feestelijke en informatieve sponsoren dag te organiseren. Wij hopen en verwachten jullie dan te kunnen en te mogen ontmoeten.

Ik wens u en uw familie, namens alle bestuursleden, een vrolijk kerstfeest en een gezond en gelukkig 2022!

Met een hartelijke groet,

Anton van Doornmalen

Voorzitter