Regelmatig organiseert Sibusiso ouderavonden, en vanaf het begin wordt geprobeerd om de vaders bij het programma te betrekken want de ene vader voelt zich meer betrokken dan de andere. Vaders hebben in Tanzania een andere rol dan de Nederlandse vaders die vaak meer betrokken zijn bij de opvoeding. In juli waren 26 van de 30 vaders van kinderen van het baby-peuter programma aanwezig. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de vaders veel informatie over het programma van hun kind, de noodzaak van goede voeding voor kinderen met een beperking, maar ook kregen ze tips om zelf met hun kindje te werken, te bewegen en aan verbetering van de spraak. Naast de zorg voor goede voeding, kunnen de vaders ook door het zingen van liedjes en het doen van spelletjes bijdragen aan het welzijn van hun kindje. Tijdens de vaderbijeenkomst was er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen aan de therapeuten. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van ervaringen.

Het gebeurt nog vaak dat kinderen worden gediscrimineerd, uitgesloten of onvoldoende worden  beschermd vanwege het handicap. Vaders hebben ook hierin een belangrijke rol, vertelt Daniel, de programma coördinator van Sibusiso. ‘Het is een lang proces geweest om vaders bij het programma te betrekken. Het is langzaam gegroeid met de oudere kinderen. We vinden het daarom positief dat nu zoveel vaders van jonge kinderen betrokken raken’.